BusinessLife - Editie #1 07-05-2020

Steven JonkerAccepteer de situatie en ga er niet tegenin

Steven begint het gesprek met iets wat neigt naar een excuus: “Ik kijk wel heel genuanceerd naar deze crisis hoor. Ik ben namelijk niet alleen ondernemer en advocaat, maar ook nog eens vader van een arts die op de Intensive Care werkt.”

HJF Advocaten

Steven is advocaat en partner bij HJF Advocaten met vestigingen in Voorburg en Rotterdam. Een kantoor dat zich anders profileert dan een gewoon advocatenkantoor. Het is meer een sparringpartner voor met name ondernemer, met juristen en advocaten die hun sporen (deels in het bedrijfsleven) hebben verdiend en die de taal van de ondernemer spreken. Alle juristen en advocaten zijn gespecialiseerd op één tot twee rechtsgebieden, als garantie voor de noodzakelijke kwaliteit.

Eenzijdige berichtgeving

De opening waarmee Steven begint vraagt natuurlijk om een toelichting. “Ik praat gelukkig veel met m’n zoon. En zijn ervaring als arts op de IC van een ziekenhuis beïnvloedt je beeld op deze crisis behoorlijk,” vertelt hij. Wat hem vooral stoort is de eenzijdige en vooral negatieve berichtgeving die er loskwam. “De pers moet daar echt eens de hand voor in eigen boezem steken. Want dat is en was een belangrijke oorzaak voor een deel van de angst en paniek die ontstond,” aldus Steven. Volgens hem gaan de vergelijkingen met het buitenland volledig mank. “Je kan een land als Italië niet vergelijken met Nederland. Niet als het gaat om demografische aspecten, maar ook niet als het gaat om mentaliteit of de organisatie van de gezondheidszorg. De berichten en de beelden die we van de pers kregen brachten ons daarentegen wel een gevoel van angst.” Steven wil de coronaproblemen zeker niet bagatelliseren, maar zoekt vooral de nuance. “Je zal maar premier Rutte zijn. Dan heb je er wel mee te dealen. Onder deze omstandigheden doet hij het overigens best wel goed.”

De pandemie moest er wel komen als gevolg van onze levensstijl. Het is een waarschuwing, dat de samenleving anders moet worden ingericht.

Crisis-gerelateerde vragen

Steven kijkt wat anders naar de lockdown dan andere ondernemers, omdat –zo vermoedt hij- in tegenstelling tot anderen zijn werk gewoon doorgaat. “Ondernemers hebben wel veel meer vragen die gerelateerd zijn aan de crisis. Dan gaat het bijvoorbeeld over lopende contracten of overeenkomsten en de gevolgen van de crisis daarop. Maar duidelijke jurisprudentie is er in deze situaties niet. Veel verder dan ‘overmacht’ en ‘onvoorziene omstandigheden’ gaat het niet,” legt hij uit. “Solidariteit is veelal de sleutel,” vervolgt hij. “Beide partijen zien uiteindelijk ook wel in, dat ze in hetzelfde schuitje zitten en daarom water bij de wijn moeten doen. Geen van beiden schiet er wat mee op als de ander omvalt,” vertelt hij. Als advocaat tracht hij dan ook vooral te bemiddelen en rekening houdend met de belangen van partijen de waarheid ergens in het midden te vinden. “Het zijn voor iedereen echt extreme situaties,” merkt hij op.

Marginale bezetting

Het advocatenkantoor had alle technische voorzieningen om vanuit huis te werken al. Nu wordt er voor zo’n 60% vanuit huis gewerkt en is het kantoor slechts marginaal bezet. Steven vraagt zich evenwel af, of al dat thuiswerken nu echt zo goed werkt. In het algemeen dan wel te verstaan. “Nu zie je dat het bij de IKEA op een doordeweekse dag heel druk is. Kennelijk hebben mensen daar nu alle tijd voor.” Dat er in de toekomst nog meer vanuit huis wordt gewerkt en er meer van digitale mogelijkheden gebruik gemaakt wordt is ook voor Steven duidelijk. “Niet elk persoonlijk bezoek is nodig en de contacten worden een stuk relaxter,” meent hij. “Afhankelijk van je beroep of de sector wordt het ondernemen wel anders.” De creativiteit neemt volgens Steven toe, maar of al die veranderingen blijvend zijn is voor hem de vraag.

“De pandemie moest er wel komen als gevolg van onze levensstijl. Het is een waarschuwing, dat de samenleving anders moet worden ingericht. Denk aan het reizen, de massa-productie en de consumptie,” geeft hij aan. “Maar of we dat ter harte gaan nemen?” Steven hoopt van wel, maar betwijfelt het. Hij ziet het als een taak voor elke ondernemer om er wat mee te doen, maar er is ook structuur nodig. “Zie het als een verkeersdrempel. Wanneer ik in de stad rij, let ik op en ben ik voorzichtig. En toch, wanneer ik over een verkeersdrempel rijd, merk ik dat ik toch te hard reed.” Hij vraagt zich voorts hardop af ‘waarom er elk jaar economische groei nodig is’. “Kijk liever naar een duurzame toekomst,” betoogt Steven. “Dat moeten we met z’n allen doen.”

Sociaal gemis

De sociale contacten en het netwerken mist Steven wel. Hij vindt het ook belangrijk, persoonlijk zowel als zakelijk. “Daarin waren we doorgeschoten. Massaal van de ene bijeenkomst of evenement naar de andere. Het zal zeker wel terugkomen, maar dan kleiner en meer gericht op inhoud,” meent hij.

Veerkracht

Steven besluit zijn verhaal met het advies om de situatie te accepteren. “Het is een gegeven en daarmee moet je verder. Of je wilt of niet. Ga er niet tegenin, maar probeer het te benutten.” Hij ziet het als het vangen van bal. “Dat gaat goed als je in eerste instantie met de richting van de bal meebeweegt, voordat je er op enige manier zelf sturing aan probeert te geven.”


Gemaakt met Store-E
Met ons content platform Business Life delen wij regelmatig inspirerende verhalen van ondernemers en organisaties. Ook een keer meedoen? Deel je verhaal
Geholpen worden met gave content of het verzamelen van leads?

BusinessLife

Uitgegeven door
Store-E

Website
http://www.store-e.nl