BusinessLife - Editie #1 07-05-2020

Adrienne van VeenNa de dip volgt er ongetwijfeld weer bloei.

De beeldverbinding met Adrienne wordt meermalen verstoord als gevolg van het slechte weer. Daarom doen we het gesprek maar ‘ouderwets’ via de telefoon. Wel een goed geluid, maar helaas geen beeld. Het gesprek met Adrienne wordt er niet minder interessant van.

MKB Belangen

Adrienne is oprichter en directeur van MKB Belangen, gevestigd in Schiedam. De activiteiten van haar bedrijf startten vijf jaar geleden en zaten aanvankelijk vooral in de collectieve inkoop van producten en diensten, om daarmee kostenvoordelen voor het kleinbedrijf te bieden. Ze legt uit met welk type ondernemers zij en haar medewerkers te maken hebben. “Een kleine winkelier bijvoorbeeld, of een zzp’er waar de man de uitvoerende rol op zich neemt. Zijn vrouw helpt hem waar mogelijk, bijvoorbeeld met de standaard boekhouding. Die categorie bedrijven heeft geen professionele, eigen inkopers.”

Daarnaast vertegenwoordigt haar organisatie de belangen van de kleinere mkb’ers, omdat zij door andere belangenbehartigers onvoldoende worden gezien. Zoals ze dat zelf aangeeft: “Wanneer er gepraat wordt over ‘het MKB’ dan wordt er vooral gedoeld op het zogenoemde middenbedrijf. De kleine zelfstandigen worden daarin nog wel eens vergeten, terwijl de gevolgen van bepaalde regelgeving voor hen heel anders zijn.”

Behoefte aan advies

De ondernemers waar haar organisatie mee te maken heeft bleken veel vragen te hebben op diverse bedrijfskundige, fiscale en juridische gebieden. “Er bleek bij hen een grote behoefte aan advies op veel verschillende terreinen” vertelt Adrienne. “Wij geven hen daarom tips en informatie over nieuwe regelgeving en de gevolgen daarvan. We vervullen een zekere signaleringsfunctie,” legt ze uit.

Coronascan

“Toen de coronacrisis uitbrak was die behoefte aan hulp, advies en bijstand nog veel groter. Er kwam veel informatie in het nieuws over alle steunmaatregelen. Maar wat houdt het voor mij in, hoe vraag ik die financiële steun aan. Kom ik ervoor in aanmerking en wat zijn nou mijn vaste kosten. Het waren allemaal heel praktische vragen waar ondernemers mee worstelden,” vertelt ze. “We zijn daarom met de coronascan begonnen.” Deze scan is een eenvoudige vragenlijst die na invulling ervan direct duidelijk maakt of je als ondernemer in aanmerking komt voor steun van de overheid, of uitstel van verplichtingen.

Ze legt uit, dat elke ondernemer tegen betaling van een klein bedrag hulp en steun kan krijgen. “Dan krijgen ze niet eenmalig hulp of advies, maar we helpen ze gedurende het hele traject, zolang het moet,” legt Adrienne uit. Wanneer iemand de scan heeft ingevuld wordt er een eerste selectie gedaan, wat de hulp of het advies exact is die geboden moet worden. Dan wordt er een concreet vervolg aan gegeven.

Schrijnende verhalen

“Een groot aantal van de ondernemers heeft echt een schrijnend verhaal,” legt Adrienne uit. “Veel ondernemers zagen hun omzetten in één klap helemaal wegvallen. En de vragen die ze vervolgens hebben over de steunmaatregelen zijn heel legitiem,” vervolgt ze haar verhaal. “Men weet vaak niet hoe en waar ze steun kunnen krijgen. En soms zijn de problemen van heel basale aard. Zo was er een ondernemer die niet in aanmerking voor een bepaalde steun komt, omdat hij ooit vergeten was zijn SBI-code bij het handelsregister aan te laten passen. Dat is gewoon triest,” vertelt Adrienne.

Ze ziet natuurlijk ook, dat bepaalde bedrijven juist bloeien in deze tijd, zoals een tuincentrum of een doe-het-zelf bedrijf. “Maar dat zijn uitzonderingen. Ik verwacht dat deze crisis tot veel faillissementen zal leiden. Daarentegen biedt het straks voor velen ook weer kansen,” aldus Adrienne.

Zelf ervaart ze ook wel, dat mensen meer op de rem trappen en er minder contracten worden gesloten. Niettemin heeft ze alle vertrouwen in de toekomst. “De naweeën van deze crisis, zelfs internationaal, zullen lang duren en ver reiken.” Of er een andere economische orde komt is een heel andere vraag volgens Adrienne. “Maar na deze dip volgt er ongetwijfeld weer bloei,” geeft ze aan.

“Gek genoeg heeft deze crisis ook iets moois,” vertelt ze “Er is een bepaalde rust, mensen zijn vriendelijker, socialer en de natuur herstelt.” Volgens Adrienne heeft de natuur ons een wake-up call gegeven. “Maar de trend is al langer dat de economie verandert. Er komt meer balans tussen privé en werk en de nieuwe generaties zijn veel meer van het ‘delen’ dan van het ‘bezitten’.”

Iedereen is voornamelijk gericht op de inkomsten. Maar kijk vooral eens meer naar je uitgaven en kosten

De lockdown

Als het gaat om de lockdown zoals wij die kennen vergelijkt ze dat met andere landen, om te concluderen dat we het hier zo slecht niet hebben. “We hebben hier meer ruimte dan mensen in andere landen. Er gaat zo successievelijk weer meer open, bijvoorbeeld in de retail.” De verantwoordelijkheid voor het naleven van de maatregelen ligt vooral bij de mensen zelf: “Niemand is verplicht om naar een restaurant of naar de kapper te gaan,” zegt ze. Wat ze moeilijk vindt is om te overzien of de maatregelen versoepeld moeten worden en er meer sectoren vrij gegeven moeten worden. “Vooralsnog lijken de maatregelen immers te werken.”

Tip

“Iedereen is voornamelijk gericht op de inkomsten. Maar kijk vooral eens meer naar je uitgaven en kosten,” luidt de tip van Adrienne. “Daarmee kun je per saldo vaak meer verdienen.”


Gemaakt met Store-E
Met ons content platform Business Life delen wij regelmatig inspirerende verhalen van ondernemers en organisaties. Ook een keer meedoen? Deel je verhaal
Geholpen worden met gave content of het verzamelen van leads?

BusinessLife

Uitgegeven door
Store-E

Website
http://www.store-e.nl