BusinessLife - Editie #1 07-05-2020

Perry SpradoHet spel verandert voortdurend. Je moet je snel kunnen aanpassen

Voordat Perry onze eerste vraag ‘Hoe kom je deze tijd door’ beantwoordt, kijkt hij om zich heen en kiest hij zijn woorden zorgvuldig. “Ik heb het gevoel, dat ik een beetje tussen hoop en vrees zit,” begint hij z’n reactie, en vervolgt: “In het begin van de lockdown dacht ik dat het wel lekker was om eens achterover te kunnen zitten en zien welke nieuwe kansen er zouden komen. Ongetwijfeld biedt deze crisis nieuwe mogelijkheden en geeft het inspiratie. Die hoop en verwachting heb ik nog steeds. De vrees diende zich aan, toen een belangrijk deel van de lopende opdrachten vervielen of werden ingetrokken.”

Perry weet als geen ander, dat ondernemers al snel het mes zetten in de uitgaves voor marketing en communicatie, wanneer het economisch minder gaat. Dat dat onterecht is en je juist anti-cyclisch zou moeten investeren is op papier een feit, maar helaas onvoldoende realiteit.

Bureau Pieper

Strategische marketing en communicatie zijn de basisdiensten van Bureau Pieper, waarin Perry partner is. Het bureau is gevestigd in Vlaardingen en bestaat dit jaar tien jaar. Het dienstenpakket loopt uiteen van concept ontwikkeling, internal branding, marketing strategie, marketing automation en de creatie van onderscheidende content. De klanten vind je in diverse sectoren in het midden-, het klein- en het grootbedrijf.

Kansen

Wie Perry kent weet dat het over het algemeen een positief ingestelde vent is. Uit zijn verhaal blijkt dat ook. “Ik zie wel kansen. Iedereen wordt gedwongen anders naar het vak ‘marketing’ te kijken. Deze crisis dwingt dat af. Je kan niet anders. Denk maar aan het netwerken. Dat gaat echt anders worden, wanneer de maatregelen straks zijn opgeheven.” Perry geeft aan dat het netwerken, de sociaal-zakelijke contacten, altijd belangrijk zullen zijn om business te genereren. “Het krijgen en houden van contacten wordt echter een ander spel. Anders dan we gewend zijn met een borrel en bitterbal in grote gezelschappen. Dat nieuwe netwerken, daar is een bureau als Pieper voor nodig,” legt hij uit. “Communicatie is en blijft enorm belangrijk.

De mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld digitaal, zullen veel meer benut moeten worden. In de B2B markt liggen hier namelijk grote kansen. Het bereiken van je doelgroep en ze positief weten te raken wordt dé grote uitdaging voor bedrijven. Het wordt onze uitdaging ondernemers van dat belang te overtuigen,” vertelt hij.

Lockdown

“Ik vraag me af of de lockdown zoals we die nu kennen niet enigszins is doorgeschoten. Is de economische schade straks niet groter dan de gezondheidsschade,” vraagt hij zich af. “Natuurlijk is gezondheid het belangrijkste. Maar dat is meer dan alleen een aandoening door een virus, “ vervolgt hij. Volgens Perry zijn er veel maatregelen die niet kloppen of niet te rijmen zijn. “Er is een groot aantal schijnregels. Waarom mag je niet een potje tennissen of een rondje golfen, maar mag je wel met z’n allen naar de supermarkt.”

Toekomst

Perry verwacht dat er na verloop van tijd een vaccin komt en dat we deze crisis dan weer snel zijn vergeten. “Maar intussen moeten we dit jaar wel doorkomen. De steunmaatregelen zijn prima, maar kunnen nooit voldoende zijn. In bepaalde sectoren komen er ongetwijfeld faillissementen. Dat kan niet uitblijven,“ aldus Perry. “De creativiteit die je hier-en-daar ziet is ‘leuk’ maar het is nooit afdoende. Ik heb hét eureka met een afdoende verdienmodel in elk geval nog niet gehoord of gezien.”

“Wat je ziet is dat er meer digitale samenwerkingen tussen verscheidene partijen ontstaan. Meer thuiswerken, minder in de file staan, dat zijn ontwikkelingen die definitief in gang zijn gezet, ook al is het door de situatie gedwongen en niet als echte vrije keuze. Prima natuurlijk. Maar een heel nieuwe wereld, los van verdergaande digitalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt komt er niet.” voorspelt hij en vervolgt: “Wellicht wordt het bewustzijn ten aanzien van het milieu groter en komt er meer oog voor de lokale en regionale economie. Dat zie ik wel gebeuren en dat biedt iedereen kansen, want kwaliteit zal meer boven prijs en kwantiteit gaan.”

Leren en anticiperen

Na de crisis in 2008-2010 is uit onderzoek gebleken, dat het leeuwendeel van de ondernemers aan de slag moest met z’n strategie; zijn blik gericht op de toekomst en hoe hij zijn plek daarin ziet. “Veel te weinig ondernemers hebben daar wat mee gedaan en zijn uiteindelijk teruggevallen in oude gewoontes,” vertelt hij. ‘Ik zeg daarom wel eens: ‘Never waste a good crisis.’ Dat klinkt zuur, maar elke ondernemer moet nu de tijd benutten om echt vooruit te kijken en uit de waan van de dag stappen. Wees pro-actief en anticipeer op de nieuwe werkelijkheid. Al is het maar tien procent van je tijd,” luidt zijn oproep.

Het spel van verleiding

“Wij als marketingbureau hebben het vaker over het spel van verleiding. Oftewel, hoe krijg je nieuwe klanten en hoe houd je je bestaande. De spelregels van dat spel veranderen voortdurend. Soms snel en misschien gedwongen, dan weer traag. Maar dat het verandert is een feit en ondernemers moeten zich veel eerder aan die spelregels aanpassen.” betoogt Perry. Volgens hem gaat het tegenwoordig meer en meer over toegevoegde waarde en zit de ontwikkeling meer richting betekenisgeving. “Hoe draag ik als bedrijf bij aan welvaart, welzijn en welbevinden en hoe vertaal ik dit in een strategie voor de langere termijn.” Dat is volgens Perry juist nu waar ondernemers over moeten nadenken. Zelf voegen ze de daad bij het woord, omdat er een verandering in de dienstverlening waarneembaar is.

Wat dat betreft voorspelt Perry overigens, dat er komende zomer belangrijk nieuws te melden is (…).


Gemaakt met Store-E
Met ons content platform Business Life delen wij regelmatig inspirerende verhalen van ondernemers en organisaties. Ook een keer meedoen? Deel je verhaal
Geholpen worden met gave content of het verzamelen van leads?

BusinessLife

Uitgegeven door
Store-E

Website
http://www.store-e.nl