BusinessLife - Editie #1 07-05-2020

Harold KuytenStilstand hoeft geen achteruitgang te betekenen.

Vanuit zijn werkkamer thuis staat Harold ons digitaal te woord. Al snel geeft hij aan, dat de primaire impact van de coronamaatregelen voor zijn bureau best fors was. “Van de ene op de andere dag werden agenda’s leeggemaakt. Afspraken werden afgezegd, opdrachten werden ingetrokken en zelfs lopende trajecten werden ‘rücksichtslos’ on hold gezet,” vertelt hij.

Conformiso

Harold is directeur/eigenaar van Conformiso. Dit Veldhovense bedrijf is specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging, gezond & veilig werken en milieuzorg. Al 30 jaar vertrouwen meer dan 500 bedrijven binnen verschillende branches hun managementsystemen, hun certificeringen en het opleiden van hun medewerkers aan Conformiso toe.

Angst en onzekerheid

“De werkzaamheden voor klanten met een maandabonnement gingen wel gewoon door. Maar los daarvan was er echt wel enige paniek,” vervolgt Harold. “We merkten dat met name de grotere zich direct alleen nog richtten op hun primaire taken en alles eromheen stil legden. Terwijl dat, als je logisch nadenkt, allemaal niet nodig is dankzij de huidige technische mogelijkheden.“ Zijn bureau is gezeteld in het Brabantse Veldhoven. Een regio waar de coronacrisis aanvankelijk hard toesloeg. “Die eerste twee weken merkten we, dat wij hier wel vragen en opmerkingen over kregen. Soms met een lach, maar vaak met een serieuze ondertoon. Gelukkig veranderde dat na die eerste periode wel,” vertelt Harold. “En trouwens, we werken door heel Nederland en mijn collega’s wonen ook buiten Brabant”. Die eerste dagen bracht hem er wel toe om direct de aanvragen voor steun van de overheid in te dienen. “Gelukkig hebben we dat allemaal vooralsnog niet nodig, maar op dat moment hadden we geen idee wat ons boven het hoofd hing. Alle onzekerheid was ook voor ons erg groot.”

Het gevaar van datalekken, ransomware en cybercrime neemt door het thuiswerken wel fors toe en bedrijven, zeker in het MKB

Normalisering

Na een week of twee werd de draad weer opgepakt, ook bij zijn klanten. Er is gezocht naar een aangepaste manier van werken met behulp van digitale mogelijkheden zoals Teams en Skype. “Die ‘digitale afstand’ maakt het werk overigens niet altijd leuker, maar het kan en het moet,” geeft Harold toe. “De digitalisering neemt sowieso toe. In veel meer sectoren. Het gevaar van datalekken, ransomware en cybercrime neemt door het thuiswerken wel fors toe en bedrijven, zeker in het MKB, zouden daarom meer gericht moeten zijn op hun digitale beveiliging,” vertelt hij. “Een goed informatiebeveiligingsmanagementsysteem volgens bijvoorbeeld ISO 27001 zou hierbij enorm helpen, maar er zijn veel ondernemers die daar op dit moment de hand voor op de knip houden, ” aldus Harold.

Samenhang

Hij heeft zich erover verbaasd, dat de economische samenhang zoveel groter is dan hij aanvankelijk dacht. “Neem de horeca,” begint hij het voorbeeld. “Dat die gesloten is, is natuurlijk heel vervelend. En dat daar nul omzet wordt gegenereerd is voornamelijk een probleem voor de horeca ondernemer. Maar nu zie je heel duidelijk, dat andere bedrijven daar direct of indirect ook gevolgen van hebben, zoals wasserijen, parkeerbedrijven en uitzendbureaus. Die ketting is veel langer dan je overziet,” legt hij uit. “De economie hangt volledig aan elkaar.” Harold zou daarom graag zien dat de regering op korte termijn een concreet vooruitzicht geeft. “Noem het de stip op de horizon waar we naartoe werken. Per die bepaalde datum worden maatregelen versoepeld of indien mogelijk weer ingetrokken. Dat vooruitzicht biedt houvast en dat hebben we als mens, maar ook als bedrijf nodig.” betoogt hij. Gezondheid wordt volgens Harold bepaald door drie aspecten: je fysieke gesteldheid, de omstandigheden in je privéleven én je werkplezier. Alleen een goed evenwicht tussen die drie bepaalt je welzijn. Dat er snel aanpassingen moeten komen is voor hem duidelijk. “Vanuit economisch perspectief én vanuit welzijnsperspectief is deze situatie niet lang meer houdbaar.”

En straks?

“Als Conformiso zullen we deze crisis wel overleven verwacht ik. Zoals we ook in de afgelopen dertig jaar alle crises hebben overleefd. We zijn efficiënt ingericht. Maar of al onze klanten het overleven is een andere vraag,” zo stelt Harold. Zijn stress zit ‘m vooral in de onzekerheid als deze crisis te lang duurt.

“Wanneer de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, dan verwacht ik dat we er met z’n allen weer vol voor gaan. Ik hoop dan wel dat we hiervan geleerd hebben. Dat we inzien dat de wereld niet volledig maakbaar is.” Harold hoopt dat we allemaal, ondernemers voorop, inzien dat het allemaal veel duurzamer kan maar ook moet. “Het gevaar is echter dat we snel vergeten, zoals een vrouw die net een kind heeft gebaard. De pijn die ze tijdens de bevalling heeft gevoeld, wordt al snel weer verdrongen zodra het kind geboren is. Dan overheerst de vreugde en het geluk van het moment,” geeft hij als metafoor.

Benut de tijd die je nu hebt en investeer in de kwaliteit van je eigen bedrijf

Dat hij en zijn bureau zullen veranderen is voor Harold evident. “We zullen veel bewuster moeten omgaan met de mogelijkheden die er zijn. Nog efficiënter werken en minder snel de auto pakken om vervolgens in de file aan te sluiten. Zelfs onze processen zullen we waar mogelijk moeten aanpassen,” aldus Harold. “We hebben die veranderingen deels al zien aankomen en zijn daarom al eerder gestart met My-Q.nl. Met My-Q kunnen we voor bedrijven namelijk heel hun KAM-management digitaal organiseren. Het aanpassingsvermogen van veel bedrijven was tot nu toe beperkt, omdat de noodzaak er niet was. Wellicht wordt dat door deze crisis anders.”

De tip die Harold ons meegeeft: “Benut de tijd die je nu hebt en investeer in de kwaliteit van je eigen bedrijf, je producten en diensten. Accepteer de situatie en verbeter jezelf. Investeer in kwaliteit, want kwaliteit wint het op den duur namelijk altijd.”


Gemaakt met Store-E
Met ons content platform Business Life delen wij regelmatig inspirerende verhalen van ondernemers en organisaties. Ook een keer meedoen? Deel je verhaal
Geholpen worden met gave content of het verzamelen van leads?

BusinessLife

Uitgegeven door
Store-E

Website
http://www.store-e.nl